Amerika, 1959 yılında komünizme karşı Vietnam’da savaşa başladı. Sözde kendi rejiminin geleceğini koruma amaçlı başlatılan bu savaş, onbinlerce Amerikan askerinin ölümüne, onbinlercesinin sakat kalmasına ve akli dengesinin bozulmasına yol açtı. “Apocalypse Now”, Amerika’nın bu büyük hatasını en gerçekçi şekliyle yüzüne vuran önemli örneklerden biridir.

Apocalypse Now”, savaşın ilerleyen yıllarında Amerika’nın savaştaki düşmanın nasıl  Vietkonglular ve Kuzey Vietnamlılar’dan,  kendi subaylarına doğru yön değiştirdiğini çarpıcı bir şekilde yansıtıyor. Akli dengesini yitiren  ve/veya bu savaştaki anlamsızlığı sezen komutanlar ve askerler de zamanla Amerika’nın düşmanı haline geldiyor. Amerika zaten Vietnam’da hiçbir ilerleme kaydedemezken bir de kendi askeriyle uğraşmak zorunda kalıyor.  Amerika en başarılı askerlerini, kendi subaylarını öldürmek üzere görevlendirmek zorunda kalıyor. Savaş psikolojisi ve Vietnam’daki zor koşullar yüzünden zaten psikolojik olarak çökmüş olan askerler için bir darbe de kendi halkından, kendisi gibi Amerika’yı savunmak(!) adına görevlendirilmiş askerleri öldürmek üzere emir almaları oluyor. Ancak sorgusuzca kendi haklarının geleceğini korumak için verilen görevleri yerine getiriyorlar. Yüzbaşı Willard,  Albay Kurtiz’i öldürmek üzere görevlendirdiğinde buna hiçbir itiraz da bulunmuyor. O’nu tanıdıkça O’na duyduğu hayranlık kendisine verilen görevi yapmasına engel olamıyor.

Zamanla askerlerin bir kısmı akıl sağlığını tamamen kaybederken bir kısmı da acımasız caniler haline geliyor. Vietnam artık Amerika için özgürlüğün elde edildiği topraklar değil, bir kıyamet alanı haline geliyor. Sonuç ise, hedeften -komünizme karşı elde edilen büyük zaferden- çok uzak; Amerika’nın kendine karşı elde ettiği büyük bir hezimet.

Reklamlar