Bir insanın duygusal dünyası ne kadar karışabilir? Karmaşıklığın boyutunu bir yana bırakalım, bir insanın duygusal dünyası benzer şekillerde kaç defa karışabilir? Bir kaç yıl arayla, aynı olaylar, farklı şehirlerde, farklı kişileri içerecek şekilde, aynı kişinin başına kaç defa gelebilir? Eğer kahramanımız düşünce yapısını değiştirmezse, yaşadığı hiçbir şeyden ders almazsa, bir daha asla yapmayacağım dediği şeyleri ısrarla yapmaya devam ederse; ortalama insan ömrünün yetmiş yıl olduğu, bunun ilk on beş yılının lüzumsuz olduğu ve bu tür olayların başa gelme olasılığının da iki yılda bir olduğu varsayıldığında sonuç şudur ki kahramanımız bu tür olayları hayatı boyunca yirmi sekiz defa yaşayabilir. Eğer bu tür duygusal karmaşaların her yaşandığında insan ömrünü kısalttığını düşünürsek kahramanımız muhtemelen yirmi sekizinci salaklığını görmeden ölür(thanks god!)

Bir meselenin insanı ömür kısaltabilecek kadar yıpratabileceği düşünüldüğünde akla bambaşka bir soru geliyor: Başta kahramanımız olmak üzere insanlar yaşadıkları olaylardan neden ders almazlar? Ne yaşadıklarının farkında mı değildirler(Bkz: Bilinçsizlik), yaşadıklarını ciddiye mi almıyorlardır (Bkz: Umursamazlık) yoksa yaşanılan sıkıntı bittikten sonra hiç olmamış gibi davranıp unutuyorlar mıdır (Bkz: Aptallık). Kişiden kişiye değişmekle birlikte, son örneğin en çok yaşanılan durum olduğunu düşünüyorum. Ne de olsa hepimiz farklı miktarlarda da olsa aptalız ve malesef aptallık baki. Peki sonuç? Aptallık baki olduğuna göre sıkıntı çekmeye, her defasında aynı şeyleri dert edip üzülmeye mahkumuz.

Reklamlar